Tarieven

De basis voor de tariefafspraak wordt voorafgaand aan de dienstverlening afgesproken en vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Het is mogelijk prijsafspraken te maken op basis van een tarief per uur, per dagdeel, per dag of per project.

Alle prijsafspraken zijn exclusief BTW en reis- en verblijfkosten.

Leveringsvoorwaarden

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden zoals neergelegd in het document “Algemene voorwaarden Customs-Eyes “. De leveringsvoorwaarden kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar info@ customs-eyes.nl

Opdrachtbevestiging

De hiervoorgenoemde dienstverlening wordt aangeboden en uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever. Over de dienstverlening worden vooraf afspraken gemaakt die in een opdrachtbevestiging worden opgenomen. Daarbij wordt ondermeer vastgelegd of sprake is van ondersteuning of volledige uitvoering namens de opdrachtgever danwel een combinatie van deze aanpakken.