Algemeen

Customs-Eyes kan opdrachtgevers een (mix) van de volgende services bieden:

  • advies op het gebied van douane en internationale BTW;
  • advies op het gebied van accijnzen, verbruiksbelastingen en BPM;
  • het verzorgen van trainingen en presentaties, etc. op bovengenoemde gebieden;
  • interim management opdrachten t.b.v. opdrachtgevers die vacatures voor bv. customs manager of customs controller niet op korte termijn krijgen vervuld;
  • uitvoeren van onderzoeken (compliance audits, haalbaarheidsonderzoeken, self assessment AEO);
  • ondersteuning bij danwel verrichten van aanvragen voor het verkrijgen van douanevergunningen;
  • ondersteuning bij danwel verrichten van aanvragen voor het verkrijgen van kwaliteitscertificatie (AEO);
  • ondersteuning of uitvoeren van softwarekeuze projecten.

Advies

De advisering heeft vooral ten doel de kosten, die gepaard kunnen gaan met in- en uitvoer, te minimaliseren. Hierbij wordt ondermeer de haalbaarheid bepaald van de implementatie van economische douane regelingen, zoals bv. douane-entrepot, actieve veredeling, danwel het toepassen van vereenvoudigde procedures op het gebied van ondermeer douane, omzetbelasting en statistiek