International supply chain

De groei van de internationale handel heeft inmiddels een dusdanige vorm aangenomen dat de gevolgen ervan niet meer kunnen worden weg gedacht uit de hedendaagse wereldeconomie. Ook politieke situaties wereldwijd hebben een directe invloed gekregen op de internationale handel. Hierdoor worden wet- en regelgeving op het gebied van invoer en uitvoer, zoals douane, omzetbelasting, accijns, ICT etc., steeds complexer.

Customs-Eyes adviseert, begeleidt en/of ondersteunt bedrijven die in nederland activiteiten ontplooien. Het voornaamste doel is kosten besparingen te realiseren aan de hand van planning op het gebied van de genoemde wet- en regelgeving.

Naast importeurs en exporteurs betreft dat ook bedrijven die als logistieke diensverlener (3PL en 4PL) in de supply chain hun diensten aanbieden.

De plaats van de operator in de supply chain bepaalt het maatwerk dienstverlening die door Customs-Eyes wordt verricht.